Duración:
111 HORAS (96 horas de formación presencial + 15 horas de Prácticas supervisadas)

Temario: